News & Events

06 Apr,2017

MANK

Read more

18 Nov,2016

General Assembly Report 2073

mank-ga-2072-73-report-for-presentation

Read more

28 Jun,2016

नया साधारण सदस्य खुल्ला र नबिकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना

सदस्यता आबेदन फारम अध्यक्ष ज्यू महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र (मांक) मेलम्ची ६ सिन्धुपाल्चोक बिषय ः सदस्यता सम्बन्धमा । महोदय , उपरोक्त बिषयमा मलाई त्यस सस्थाको बिधान अनुरुप बिधानको परिधि भित्र रहेर सदस्यता बन्न इच्छुक भएको हँुदा ÷तल उल्लेखित बिबरण अनुसार सदस्यताको लागि तोकिएको शुल्क नगद÷ बैक भौचर संलग्न गरी यो निबेदन पेश गरेको छु । सदस्यताको […]

Read more

19 Feb,2016

Emergency Support

Read more

19 Feb,2016

Clothe Distribution

Read more